Hinnan muodostuminen

Lähde: Köyliön-Säkylän Sähkön asiakaslehti, joulukuu 2014

Asiakkaan sähkölasku koostuu verkkopalvelumaksusta (usein puhutaan sähkön siirrosta), sähköenergiasta (usein puhutaan sähkön myynnistä) sekä veroista (joita ovat sähkövero ja arvonlisävero). Tällä sivulla pyrimme kertomaan mistä sähkölaskun loppuhinta muodostuu ja mihin asiakkaan maksamat rahat käytetään.

Kuvassa esitelty erään vuonna 1983 valmistuneen suorasähkölämmitteisen omakotitalon sähkölaskusta Köyliön-Säkylän Sähkön alueella. Kuvan alapuolella on kerrottu tarkemmin mistä maksut koostuu ja mihin asiakkaan maksama raha käytetään.

Lähde: Köyliön-Säkylän Sähkön asiakaslehti joulukuu 2014

 

Asiakkaan sähkölasku koostuu verkkopalvelumaksusta (eli sähkönsiirrosta), sähköenergiasta (eli sähkömyynnistä) sekä veroista (sähkövero ja arvonlisävero). Tällä sivulla pyrimme kertomaan mistä sähkölaskun loppuhinta muodostuu ja mihin asiakkaan maksamat rahat käytetään.

Verkkopalvelujen hinta syntyy sähkön siirtohinnasta ja erilaisista veroista. Sähkön siirtäminen paikasta toiseen maksaa, sillä se edellyttää kunnossa olevia teknisiä järjestelmiä. Itse siirto jakautuu kantaverkko-, alueverkko- ja jakeluverkkosiirtoon, joista jakeluverkkosiirto muodostaa suuren osan verkkopalvelun hintaa. Siirtohinnasta kerätään myös erilaisia veroja, joilla valtio kattaa omia kulujaan. Siirtomaksulla katetaan sähköyhtiön sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut. Kustannuksia aiheuttavat mm. verkkoon sitoutunut pääoma, sähköverkon ylläpito eli verkon kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen. Palvelun hintaan sisältyy sähköverkon käytönvalvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut ja sähkön kulutuksen mittaus. Palveluun kuuluvat myös esimerkiksi johtokatujen vuokraus ja ylläpito raivauksineen. Lisäksi hinta sisältää valtakunnallisen kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukkumarkkinahinnan lisäksi myyntikustannukset. Sähkönmyyjä voi hankkia myymänsä sähkön mm. omilta voimalaitoksilta, pitkäaikaisten sopimusten pohjalta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkön myyntikustannuksilla tarkoitetaan normaaleja myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, kuten mm. laskutuksesta ja muusta asiakaspalvelusta sekä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia.

Tyypillisen kotitalouskäyttäjän sähkön loppuhinnasta siirtokulut veroineen ovat hieman alle puolet sähkön kokonaishinnasta. Tähän osuuteen ei voi vaikuttaa sähköenergiaa kilpailuttamalla, vaan kilpailuttaminen vaikuttaa ainoastaan sähkön hankintaan ja sen arvonlisäveroon. Ilman veroja siirtokulut ovat noin kolmannes kotitaloussähkön kokonaishinnasta.

 

maisemakuvia_verkostosta2