Palveluhinnasto

Viivästysmaksu5,00 €
Viivästyskorko korkolain mukainen
Seuraaviin hintoihin sisältyy alv 24%
Perintäkäynti55,00 €
Sähkön katkaisu työaikana66,00 €
Sähkön uudelleen kytkentä työaikana66,00 €
Mittarin tarkastus tarkkailumittarilla89,00 €
Asiakkaan omistaman kaapelin reitin näyttö55,00 €
Mittarin ohjauslaitteen ohjelmointi (asiakkaan pyyntö)55,00 €
Pääsulakkeen muutos:
Tulppasulake
Kahvasulake

55,00 €
85,00 €
Työmaakeskuksen käyttömaksut:
Kytkentä ja irrotus
Keskuksen vuokra
kWh-mittarin vuokra

105,00 €
1,30 €/vrk
1,30 €/vrk
Uuden laskun kirjoitus
(asiakkaan pyynnöstä huom. ajan jälk.)
16,0 €/vrk
Asiakkaan pyytämä todistus esim. verotukseen9,00 €
Liittymän ylläpitomaksu (ei verkkopalvelua)
(ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu.)
katso siirtoh.
Taannehtivat laskujen selvitystyöt
(asiakkaan toimeksiannon mukainen selvitystyö.)
45,00 €/h
Osake- ja osakasluettelon kopiointi69,00 €/h
Asiakkaan pyynnöstä suoritettu mittarilukeman tarkistus (tilattu mittarin luku, itseluenta on maksuton)55,00 €/h
Pienet korjaustyöt työaikana48,00 €/h
Hälytysluontoiset työt normaali työajan jälkeen 1. tunti145,00 €/h
Seuraavat alkavat tunnit (ei km-veloitusta.)69,00 €/h
Kulutustietojen selvitystyö ja toimitus muun kuin online-palvelun kautta69,00 €/h

Muut palvelut sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.