Aurinkosähkön liittäminen verkkoon

Miksi?

Mikäli tuotat sähköä enemmän kuin kulutat, saatat olla kiinnostunut syöttämään ylijäämäsähkön verkkoon. Tällöin ylijäämäsähköstä maksetaan hyvitys.

Verkkoon liittämisen ehdot

Verkkoon liitettäessä tuotantolaitoksen (tässä tapauksessa aurinkosähköjärjestelmän) on täytettävä tietyt kriteerit. Nämä on kuvattu allaolevassa oppaassa. Asennettuina myytävät Köyliön-Säkylän Sähkön aurinkojärjestelmät täyttävät nämä kriteerit. Verkkoon liittyessä myös sähkömittari on uusittava 2-suuntaiseksi. Allaolevissa dokumenteissa on esitelty tuotannon liittymisehdot ja tuotantoa koskevat muutokset verkkopalveluehtoihin. Mikäli tuotanto liitetään verkkoon, asiakas tekee sopimukset joiden liitteitä nämä ovat.

Mikrotuotannon_liittaminen_verkkoon_17392397.pdf
Tuotannon_liittymisehdot_TLE11_17988681.pdf
Tuotannon_verkkopalveluehdot_TVPE11_17990387.pdf

Järjestelmän asentaja palauttaa verkkoyhtiölle mikrotuotannon yleistietolomakkeen, jossa hän allekirjoituksellaan vakuuttaa järjestelmän täyttävän määritellyt kriteerit ja raportoi asennuksesta. Lomake on Energiateollisuus ry:n suosittelema.

Verkkoon liittämisen kustannukset

Jos tuotanto tapahtuu sähkönkulutuspaikassa jossa on sähköliittymä, ei tuotantoa varten tarvitse maksaa erillistä liittymismaksua vaan käytetään samaa liittymää.

Aurinkosähkötuotannon liittäminen verkkoon vaatii kaksisuuntaisen sähkömittarin. Köyliön-Säkylän Sähkön kaikilla asiakkailla on etäluettava tuntimittaus, mutta sillä ei voida mitata kuin kulutusta ellei sitä uudelleenohjelmoida Jyväskylässä mittarinvalmistajan toimesta. Mittarin muutos ja asennustyöstä veloitamme 350 euroa.

Verkkoon liitetystä tuotannosta ei makseta erillistä perusmaksua. Verkkoon syötetystä energiasta siirtoverkonhaltija on oikeutettu veloittamaan lakisääteinen 0,07 senttiä/kWh. Tuotetun energian siirtohinta on siis alle 2% kulutetun energian siirtohinnasta (vrt. 3,54 snt/kWh yksiaikaisen siirto) ja prosentti olisi vieläkin pienempi, jos huomioitaisiin siirron perusmaksu.

Ostamme ylijäämäsähkön

Mikäli tuotat sähköä enemmän kuin kulutat ja järjestelmäsi on liitetty sähköverkkoon, niin voit myydä ylijäämäsähkön. Köyliön-Säkylän Sähkö ostaa verkkoon syötetyn sähkön seuraavasti:

Kuukausimaksu: 0€/kk (jos kohde on KSS:n verkkoalueella tai on KSS:n myyntiasiakas)

Sähköenergian ostohinta: (SPOT-10%) x syötetty tuntikohtainen energiamäärä. SPOT = Pörssisähkön Suomen tuntikohtainen sähkönhinta. Pörssisähkön tuntihinnat vaihtelevat. Verottomia Suomen tuntikohtaisia pörssihintoja voi seurata Fingridin hintasivulta.

aurinkopaneeli_invertteri_kytkin

 

Eniten ostettu aurinkosähkköjärjestelmämme on teholtaan 3kWp ja sen invertteri on 3-vaiheinen.

Tällaisesta 3kWp tehoisesta 3-vaihejärjestelmästäkin riittää verkkoon syötettäväksi ja myytäväksi ylijäämäsähköä.