KSS:n myymän sähkön alkuperä

Köyliön-Säkylän Sähkön vuonna 2015 myymän sähköenergian aluperä on esitelty allaolevassa kuvaajassa.

sahkon_alkupera_2015

Yhtiökohtainen alkuperä saadaan käyttämällä Enegiaviraston julkaisemaa valtakunnallista jäännösjakaumaa jota yhtiöt täydentävät omilla tuotannoillaan. Sähkönmyyjät ovat velvollisia ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Meillä tiedot on jokaisella laskulla ja ne päivitetään heti kun valtakunnallinen jakauma saadaan Energiavirastossa (valmistuu yleensä kesäkuussa edellisen vuoden osalta).

Päästöt

Jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 277,78 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,26 mg/kWh.

Eko-tuotteen omaavat asiakkaat

Mikäli asiakkaalla on Eko-tuote, niin hänelle myyty sähkö on  tuotettu 100%:sti uusiutulla energialähteillä, joten yllä kuvattu jakauma tai päästöt eivät päde näille asiakkaille. Heidän osalta alkuperätakuut varmennetaan määräysten mukaisesti ja tällä varmistetaan, että ekologista tuotantoa on näiden asiakkaiden kulutuksen verran. Lopuilla varmentamattolla vihreillä tuotannoilla viherretään yhtiön jakaumaa.

 

 

Haminan Mäkeänkankaan voimalasta saadaan sekä tuuli- että aurinkoenergia.

Haminan Mäkeänkankaan voimala, josta saadaan sekä tuuli- että aurinkoenergia.