Etämittarointi

Köyliön-Säkylän Sähkö etämittarointiprojekti on päättynyt. Vuoden 2013 loppuun mennessä saatiin vaihdettua 99,8% verkkoalueemme sähkömittareista etäluettaksi. Vaihtamatta jäi vain 13kpl, jotka ovat kesäasuntoja joiden omistajat asuvat toisella paikkakunnalla. Osa näistäkin on saatu vaihdettua etäluettavaksi seuraavien mökkikausien aikana.

Vaihto-operaation taustalla on 1.3.2009 voimaan astunut mittalaiteasetus, jonka mukaan 80% mittareista tulee olla etäluennassa vuoteen 2014 mennessä . Köyliön-Säkylän Sähkö ylitti vaatimuksen reilusti, kun 80% raja ylittyi 1,5v etuajassa ja aikarajaan mennessä saatiin vaihdettua käytännössä kaikki mittarit.

Etäluenta tuo asiakkaalle etuja:

  1. Sähkölaskut ovat aina todellisen kulutuksen mukaisia eli maksetaan aina sen verran kuin sähköä käytetään. Vanha arviokäytäntö tasauslaskuineen jäi historiaan. Kulutukseen perustuvat laskut motivoivat energiansäästöön ainakin talven kuukausina, kun laskut on euromääräisesti suurempia.
  2. Energiansäästö on helpompaa, kun etäluettava mittari mahdollistaa kulutuksen tuntikohtaisen seurannan (energiaraportointipalvelu) Online 24h palvelussa ja muut uudet palvelut.
  3. Asiakkaiden sähkön laatua voidaan nyt seurata helpommin, sillä uusi mittalaite rekisteröi myös jännitteen arvot ja jännitekatkot, jotka osaltaan antavat arvokasta tietoa verkonhaltijalle sähköverkon kunnosta.
  4. Mahdollisissa sähköntoimituksen häiriötilanteissa etäluettava mittari auttaa katkon pituuden määrittämisessä ja keskeytyskorvauksien laskennassa.

Köyliön-Säkylän Sähkölle tämä oli iso projekti, joka alkoi vuonna 2009. Projektin aikana vaihdettiin noin 6500 mittalaitetta. Uudet mittalaitteet luetaan joko sähköverkon kautta keskittimelle ja sieltä luentajärjestelmään käyttäen GPRS -yhteyttä tai suoraan mittarilta luentajärjestelmään GPRS-yhteyden kautta. Vaihtotyön suorittivat Köyliön-Säkylän Sähkön omat asentajat.

Kiitos kaikille asiakkaaillemme yhteistyöstä!

120GiME

Mittarinlukuohjeet

Tällä sivulla on ohjeita etäluettavan mittarin tietojen lukemiseen.

Kausisähkömittaus

Näyttö on ns. kiertävä näyttö, eli näytettävät lukemat vaihtuvat automaattisesti.

Talviaikana 1.11. – 31.3 päivällä klo 07 – 22;
mitataan talvipäivän energiaa ja nuoli on numeron 1 kohdalla.
20 sekunnin jälkeen tulee näyttöön muun ajan lukematieto 5 sekunnin ajaksi, tällöin nuoli vilkkuu numeron 2 kohdalla.

Kesäaikana 1.4. – 31.10 yöllä ja päivällä;
mitataan muun ajan energiaa ja nuoli on numeron 2 kohdalla.
20 sekunnin jälkeen tulee näyttöön talviarkipäivän lukematieto 5 sekunnin ajaksi, tällöin nuoli vilkkuu numeron 1 kohdalla.

Merkkivalo näytön vasemmalla puolella ilmoittaa mittarin virheestä, ota silloin yhteyttä Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n asiakaspalveluun 8386 190.

Avaa tästä dokumentti Ohje Kausisähkömittarille.

Yleistariffimittaus

Avaa tästä Ohje Yleistariffimittaukselle.

Yösähkötariffimittaus

Avaa tästä Ohje Yösähkötariffimittaukselle.

Yksivaiheinen mittari

Avaa tästä Ohje Yksivaihemittaukselle.

Mittareiden näytön käyttäminen

E120 LiME -mittarin näytön käyttöohjeisiin voit tutustua tästä.

E120 GiME -mittarin näytön käyttöohjeisiin voit tutustua täältä.

GiME_kilpi_skaalattu

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on kerätty yleisimmät etämittarointiin liittyvät kysymykset vastauksineen.

Täytyykö minun tehdä jotain, kun saan mittarinvaihtoilmoituksen?

Mittarinvaihtoilmoituksen saatuanne ottakaa ystävällisesti yhteys alueenne asentajaan teille sopivan vaihtoajankohdan sopimiseksi. Asentajan yhteystiedot löydätte ilmoituskortista.

Mittarinvaihdon yhteydessä joudumme tekemään sähkökatkon, jolloin tietokoneiden ja tallentavien digiboxien on hyvä olla kiinni. Voitte myös varmistaa, ettei mittarin edessä ole esteitä työn suorittamiseksi.

Miksi saan edelleen arviolaskuja, vaikka minulle on asennettu etämittari?

Uudet liittymäasiakkaat saavat kiinteistöönsä aina etäluettavan mittarin. Mikäli kiinteistö kuuluu muuntopiiriin, johon ei vielä ole asennettu keskitintä, mittari ei vielä ole kaukoluennassa. Mittari siirtyy kaukoluentaan, kun keskitin asennetaan paikalleen. Tällöin asiakkaille lähetetään kirje mittarinluvun muuttuessa kaukoluennan piiriin.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa verkostonrakennustöiden yhteydessä kiinteistön muuntopiiri on saattanut muuttua. Mikäli uudessa muuntopiirissä ei vielä ole keskitintä, mittari ei ole kaukoluennassa. Tässäkin tapauksessa ilmoitamme, kun mittaus siirtyy kaukoluentaan.

Miksi yksivaiheisissa mittareissa palaa asennuksen jälkeen hälytyksen merkkivalo?

Yksivaiheisissa sähkömittareissa jää usein hälytyksen merkkivalo palamaan mittarinvaihdon jälkeen siksi, että mittarin tietoja ei ole vielä siirretty luentajärjestelmään. Hälytyksen merkkivalon pitäisi sammua viimeistään noin viikon kuluttua mittarinvaihdosta. Mikäli punainen merkkivalo on viikon kuluttua edelleen päällä, ottakaa yhteys Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n asiakaspalveluun.

Mitä minä näen mittarista itse?

Asiakaskohtaisen energiankulutuksen. Luentaohjeen toimitamme mittarin vaihdon yhteydessä. Ohjeet löytyvät myös kotisivuiltamme.

Asun vuokralla kerrostalossa. Mihin mittari asennetaan? Tarvitseeko minun ottaa yhteyttä sähköyhtiön asentajaan saatuani mittarinvaihtoilmoituksen? Pääsenkö lukemaan sähkömittaria itse?

Kerros- ja rivitalokiinteistöissä mittalaitteet ovat yleensä erillisissä mittalaitetiloissa, joihin sähköyhtiöllä on pääsy. Mittarinvaihtoilmoituksen saatuanne teidän ei siis tarvitse soittaa asentajallemme. Mittarinvaihtoilmoitus lähetetään ennakkotiedoksi, koska vaihdon yhteydessä joudumme tekemään keskeytyksen sähkönjakeluun.

Mittaria ei valitettavasti pääse itse lukemaan, mutta tulevaisuudessa järjestelmien kehittymisen myötä omaa kulutusta on mahdollista seurata netin kautta.

Millaista tekniikkaa kaukoluettava sähkömittari käyttää?

Käyttämässämme tekniikassa tiedot siirtyvät pääasiassa sähköverkossa ja GPRS -yhteydellä. Sähköverkon kautta mittarit luetaan keskittimen avulla, josta taas on GPRS -yhteys luentajärjestelmäämme. Mittareiden tiedot voidaan lukea myös suoraan GPRS -yhteydellä.

Aiheuttaako kaukoluennan asennus sähkökatkon? Entä tietokoneet?

Mittarin asennuksen aikana sähkö on katkaistuna noin 10-30 minuuttia. Varsinainen mittarinvaihtotyö kestää hieman kauemmin tariffista riippuen. Tietokoneet, digiboksit ja vastaavat laitteet on hyvä sammuttaa ennen mittarin vaihtoa.

Mittareiden kaukoluenta muutti laskutuksen

Vaihdettaessa sähkömittari kaukoluettavaksi muuttui myös laskutuskäytäntö. Historiaan jää arviolaskut, joissa vuoden kulutusarvio oli jaettu tasaisesti tai tietyn kulutuskäyrän mukaisesti vuoden laskuille. Tilalle tulevat täsmälaskut, joissa laskutetaan juuri se määrä se, mitä on kulutettu. Täsmälaskutuksessa laskun loppusumma vaihtelee kulutuksen mukaan.

Eräs sähkön kulutukseen ja siten laskujen suuruuteen ja vaihtelevuuteen vaikuttava tekijä ovat vuodenajat. Talvella kuluu enemmän, koska tarvitaan lisää lämpöä ja valoa. Tämän vuoksi laskutkin ovat talvisaikaan yleensä selvästi suurempia (jopa 2-3 kertaisia) kuin kesällä.

Vinkki: Suosittelemme, että asiakkaat varautuvat talven laskuihin säästämällä kesällä säästyviä rahoja. Moni asikkaamme on todennut hyväksi käytännöksi siirtää automaattisesti tietty osa palkasta erillisille tilille, josta sähkölaskut sitten maksetaan. Tällöin sähkölaskutilille kertyy rahaa kesällä pienempien laskujen aikaan jolloin sieltä on helppo maksella talven suurempia sähkölaskuja. Jos rahaa ei säästä kesällä, niin talvella suurempien laskujen aikaan kuukausittainen käytössä oleva rahamäärä on selvästi kesää pienempi sähkölaskun maksun jälkeen.

Lisätietoa saatte soittamalla asiakaspalvelun/laskutuksen numeroon (02) 8386261.

LiME_avoinna_skaalattu