Säävarmuus

Sähkömarkkinalaki antaa tiukat ohjeet verkkoyhtiöille sähkötoimitusvarmuuden parantamiseen. Lain mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä puolet asiakkaista on saatava säävarman verkon piiriin. Laki määrittää myös ettei säästä johtuva sähkökatkos saa ylittää asemakaava-alueella kuutta tuntia eikä haja-alueella 36 tuntia. Näiden saavuttamiseksi verkkoyhtiöt on pakotettu investoimaan verkonrakennukseen. Tämä aiheuttaa asiakkaille siirtohinnan nousua, mutta vastaavasti parantaa sähkön toimitusvarmuutta eli lyhentää sähkökatkoja. Energiavirasto seuraa vuosittain verkkoyhtiöiden investointeja, tuloja ja menoja sekä määrittelee paljonko asiakkaita voidaan sähkönsiirrosta veloittaa.

Toimenpiteet

  • Siirretään ilmajohtoja maakaapeliksi
  • Vaihdetaan pylväsmuuntajat puistomuuntamoiksi
  • Lisätään maastokatkaisijoita, erottimia ja automatiikkaa

Maakaapelointi

Näkyvin osa säävarman verkon rakentamista on maakaapelointi, jossa ilmassa kulkeva sähköjohto siirretään maan sisään. Samalla pylväissä olleet pylväsmuuntajat vaihdetaan maahan sijoitettaviin muuntamokoppeihin. Maakaapeloinnissa edetään yhtiön pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti.

maapeli_kelat

maakaapeli_tyhjat_kelat_20160902_124258

muuntamokopit3