Vakiokorvaus yleisesti

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Vakiokorvauksen perusteena oleva sähkökatkon pituus ja sen mukaan määräytyvä korvauksen suuruus lasketaan aina sähköyhtiön toimesta sähkömarkkinalain mukaisesti.

Vakiokorvauksen enimmäismääräksi on säädetty 700 euroa. Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon käytönvalvontajärjestelmän kautta tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Lisäksi keskeytysajan laskennassa noudatetaan toimialajärjestön suositusta siitä, että laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta voisi olla energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Korvauksen määrä

Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:
10 % kun katkos on kestänyt vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia
25 % kun katkos on kestänyt vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia
50 % kun katkos on kestänyt vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia
100 % kun katkos on kestänyt vähintään 120 tuntia.

Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan verkkopalvelumaksujen hyvityksenä (sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen). Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun. Jos korvausta ei ole maksettu, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa, voi asiakas hakea korvausta sähköyhtiöltä.

 

20140626_111111