Sähkökatkoihin varautuminen

Yhteiskunnan sähköriippuvuus on kasvanut niin suureksi, että häiriöt sähkönjakelussa voivat lamauttaa arjen toiminnot täysin. Veden jakelu, viemäreiden toiminta, polttonesteiden jakelu, kauppojen ja pankkiautomaattien toiminta, tietoliikenne ja lämmitys ovat täysin sähkön varassa. Myrskyn tai teknisen häiriön aiheuttaman sähkökatkon tullen kaikki nämä toiminnot pysähtyvät. Teknistyneen yhteiskunnan sähköriippuvuus aiheuttaa riskejä, jotka tulisi ottaa valmiussuunnittelussa entistä tarkemmin huomioon niin hallinnossa kuin yrityksissäkin. Puolustusministeriön sivuilta voi lukea asiasta tuhdin tietopaketin ja ohjeet pitkien sähkökatkojen varalle.

PAHASTI POIKKI – NÄIN SELVIÄT PITKÄSTÄ SÄHKÖKATKOSTA –KANSALAISOPAS

Mitä tapahtuu pitkän sähkönkatkon aikana vedenjakelulle, liikenteelle ja lämmitysjärjestelmille? Toimivatko puhelimet? Panevatko kaupat ja pankit ovensa kiinni? Mistä kansalaiset saavat tietoa tilanteesta?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin vastaa
Näin selviät pitkästä sähkökatkosta -kansalaisopas.

Opas on Puolustusministeriön laatima. Puolustusministeriön yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Huoltovarmuuskeskus, Energiateollisuus ry, Sähköenergialiitto Sener ry, Fingrid Oyj, Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunki.

poikki