Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Paikkakunnan oma energiayhtiö

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy on pääsääntöisesti yksityisten paikallisten henkilöiden omistama energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähkön lisäksi kaukolämpöön liittyviä palveluita Säkylän alueella.

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy toimii sähkönjakelussa yhdistyneen Säkylän alueella, Köyliön mukaanlukien, jakeluverkon ulottuessa myös Euran Kauttualle. Investoimme jatkuvasti verkkoon, jotta voimme taata nykyaikaisen sähkön laadun ja toimitusvarmuuden asiakkaillemme myös jatkossa.

Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä lähimpien paikallisten sähköyhtiöiden kanssa ja on aktiivisesti verkostoitunut edunvalvonnassa, palveluntuotannossa sekä voimantuotannossa. Köyliön-Säkylän Sähkö Oy on mukana mm. palveluyhtiö Satapirkan Sähkö Oy:ssä, edunvalvontayhdistys Paikallisvoimassa sekä tuotantoyhtiö Suomen Voimassa. Lähimpien paikallisten sähköyhtiöiden Kokemäen Sähkö Oy:n ja Paneliankosken Voima Oy:n kanssa Köyliön-Säkylän Sähkö Oy on muodostanut Lännen Voimayhtiöt Oy:n, jonka merkittävin yhteistoiminta on tällä hetkellä sähköverkon vikapäivystysrinki kolmen yhtiön alueella.

Yhtiöllä on myös tuotanto-osuuksia voimalaitosyksiköissä. Pääosa myydystä sähköstä hankitaan pohjoismaisesta sähköpörssistä sekä muilta sähkömarkkinoilla toimivilta osapuolilta. Yhtiön tavoitteena on voimantuotannon omavaraisuus lisäämällä voimalaitososuuksien hankintaa yhdessä Suomen Voiman ja SPS Tuotanto Oy:n kanssa.

Köyliön-Säkylän Sähköllä on myös kaukolämpöliiketoimintaa. Yhtiön tavoitteena myös kaukolämpöliiketoiminnan kasvattaminen, nykyisen kaukolämpöverkon laajentaminen, sen parempi hyödyntäminen sekä lämmöntuotanto käyttäen kotimaisia paikallisia polttoaineita yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Yhtiöllä on käytössään kaikki toiminnot kattava toimintajärjestelmä, joka täyttää laatu (ISO 9001:2008), ympäristö- (ISO 14001:2004), energianhallinta (EN 50001:2011) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien (OHSAS 18001:2007) vaatimukset.

makasiin5

yritys7