Toimintajärjestelmä

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy noudattaa yhdessä muiden Satapirkan Sähkö Oy:n osakasyhtiöiden kanssa yhteistä toimintajärjestelmää, johon saatiin sertifikaatti vuonna 2004. Yhteistyössä muodostettu toimintajärjestelmä täyttää laatu- ympäristö-, energianhallinta- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien vaatimukset.

Toimintajärjestelmä on meille työkalu, jonka avulla voimme jatkuvasti kehittyä ja seurata asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista samalla yhdenmukaistaen yhtiöidemme toimintatapoja. Tästä saatava hyöty näkyy sisäisesti, mutta myös ulkoisesti asiakkaalle; asiakas on meille tärkeä. Toimintajärjestelmän eräs olennainen osa-alue on seurata saamiamme asiakaspalautteita tehokkaasti ja kehittää toimintaamme niiden myötä.

tyossa2