Toimintaperiaatteet

Yhtiö on asiakkaalleen paikallinen, luotettava ja tehokas yhteistyökumppani. Yhtiön johtavana toimintaperiaatteena on asiakkaan energiatarpeiden vastuullinen hoitaminen. Asiakkaiden odotukset selvitetään ja ennakoidaan jatkuvilla asiakaspalautteiden hankinnoilla.

Yhtiö toimii lakia, asetuksia ja muita alaa koskevia ohjeita noudattaen, sekä käyttäen kehittyneimpiä tekniikoita. Toimintaamme ohjaa jatkuvan parantamisen periaate laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämisessä. Yhtiön organisaation ilmapiiri ja palaute sekä johdon sitoutuminen tukevat toimintaa, joka mahdollistaa jokaisen henkilön osallistumisen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehokkaan toiminnan turvaamiseksi henkilöstön osaaminen varmistetaan jatkuvalla ja systemaattisella koulutuksella.

Viranomaisten, toimialan yhteistyötahojen, toimittajien yms. sidosryhmien suhteen toimitaan tämän toimintajärjestelmän mukaisesti.
Laatutoiminnassamme pääperiaatteita ovat ulkoisen ja yrityksen sisäisen asiakkaan normit ylittävän palvelun täyttäminen, laadun jatkuva kehittäminen sekä kerralla valmis -periaatteen toteuttaminen.

Ympäristötoimintamme täyttää kestävän kehityksen vaatimukset ja sisältää elinkaariajattelun. Ympäristötavoitteissa yhtiö sitoutuu energiatoimialan ilmastotavoitteisiin.

Turvallisuustoimintamme antaa yhtiössämme turvallisen työympäristön henkilöstön terveyden suhteen sekä edellytykset yhtiön tietoturvallisuuden ja yritysturvallisuuden parantamiselle. Pidämme yllä toimialaamme kuuluvia kriisivalmiuksia.

Viestimme ennakoiden, avoimesti, luotettavasti ja nopeasti.

20kVlinja