Yhteistyökumppanit

Satapirkan Sähkö Oy

Satapirkan Sähkö Oy (SPS) on yhdeksän energiayhtiön omistama palveluyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa mm. käytönvalvontaan, taseselvitykseen, fyysisen sähköenergian hankintaan ja tietojärjestelmiin liittyviä palveluja yrityksille. SPS:n omistajayhtiöt ovat: Kokemäen Sähkö Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lammaisten Energia Oy, Lankosken Sähkö Oy, Leppäkosken Sähkö Oy, Sallila Energia Oy, Paneliankosken Voima Oy, Vatajankosken Sähkö Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy.

 

Paikallisvoima ry

Paikallisvoima ry on paikallisten energiayhtiöiden edunvalvontajärjestö. Paikallisvoima haluaa turvata pienten energiayhtiöiden toimintaedellytykset, puhua energiamarkkinoiden monipuolisuuden puolesta ja kannattaa aitoa kilpailua sähkömarkkinoilla.

Kanteleen Voima Oy

Kanteleen Voiman Haapaveden lauhdevoimalaitos on rakennettu 1989 ja se käyttää polttoaineenaan turvetta. Kanteleen Voiman tytäryhtiö Puhuri on erikoistunut tuulivoiman tuotantoon.

Kyröskosken Voima Oy

Kyröskosken Voima Oy on viiden paikallisen sähköyhtiön omistama energiantuotantoyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa ympäristöystävällistä vesivoimaa omistajiensa tarpeisiin.

Fennovoima Oy

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö. Yhtiön tavoite on rakentaa Suomeen uutta ydinvoimaa ja tuottaa osakkaalleen kohtuuhintaista sähköä.

Fennovoiman osakkaita ovat pääasiassa paikalliset energiayhtiöt sekä sähköä käyttävän teollisuuden ja kaupan yritykset. Suomen paikallisista sähkön vähittäismyyjistä lähes kaksi kolmasosaa on Fennovoiman osakkaina. Fennovoiman avulla ne voivat turvata kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen. Sähkön tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2024.

Energiameklarit Oy

Energiameklarit on 24 suomalaisen energiayhtiön omistama yhtiö, joka tuottaa osakkailleen sähkö- ja pörssikaupan asiantuntijapalveluita.

Suomen Voima Oy

Suomen Voima on kuudentoista suomalaisen sähköyhtiön perustama osakeyhtiö. Yhtiö hankkii vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa osakkailleen. Tavoitteena on osakkaiden parempi energiaomavaraisuus ja uuden merkittävän toimijan tuominen pohjoismaisille energiamarkkinoille.

Lännen Voimayhtiöt Oy

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Kokemäen Sähkö Oy ja Paneliankosken Voima Oy muodostavat yhteisesti Lännen Voimayhtiöt Oy:n. Yhtiöt toimivat yhteistyössä ollen kuitenkin paikallisia, omia erillisiä yhtiöitään. Merkittävin yhteistyömuoto on tällä hetkellä sähköverkon vikapäivystysrinki kolmen yhtiön alueella.