Tarkastustoiminta

Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy ja ko. toimiston nimeämä vastuutarkastaja KHT Kalle Kotka.

makasiini